Navigeren in een diverse samenleving

Wat is nodig om een inclusieve werkgever te zijn en te blijven?Hoe benut ik de meerstemmigheid van het team?Hoe behartigen we volwaardig de belangen van alle medewerkers?Welke strategie is nodig om inclusie, gelijkwaardigheid en diversiteit te agenderen?Welke drempels ervaren inwoners in onze dienstverlening?Welke stappen zijn nodig voor een inclusiever werving- en selectieproces?Voor wie bieden onze communicatiediensten herkenning en voor wie niet?Welke perspectieven missen we in onze multidisciplinaire diensten?Hoe maken we (ervaringen van) uitsluiting op de werkvloer beter bespreekbaar?Welke vormen van kansenongelijkheid zijn verweven in ons onderwijssysteem?Hoe worden we relevanter voor diverse doelgroepen?Welke vooroordelen reproduceren wij in onze uitingen?

Kom in contact

Navigeren in een diverse samenleving

Wat is nodig om een inclusieve werkgever te zijn en te blijven?Hoe benut ik de meerstemmigheid van het team?Hoe behartigen we volwaardig belangen van alle medewerkers?Welke strategie is nodig om een DEI te agenderen?Voor wie bieden onze communicatiediensten herkenning?Welke stappen zijn nodig voor inclusiever HR-beleid?Hoe maken we uitsluiting op de werkvloer beter bespreekbaar?Welke drempels ervaren burgers in onze dienstverlening?Hoe worden we relevanter voor diverse doelgroepen?Welke vooroordelen reproduceren wij in onze uitingen?Welke kansenongelijkheden zijn verweven in ons onderwijs?Welke perspectieven missen we in onze multidisciplinaire diensten?

Kom in contact

Perspectieven en inzichten

OMNI-CORE begeleidt organisaties en professionals in hun sociaal-organisatorische opgaves.

Een superdiverse maatschappij in transitie levert organisaties uit alle sectoren complexer sociale uitdagingen op in zowel interne als externe aangelegenheden. Tegelijkertijd biedt diezelfde veranderende maatschappij waarin organisaties opereren een divers palet aan perspectieven en inzichten waaruit ontwikkeling en kansen ontstaan.

De diensten van OMNI-CORE ondersteunen in zowel morele kwesties zoals gelijkwaardigheid en sociale veiligheid op de werkvloer als in zakelijke kwesties zoals het behouden van bestaansrecht en commerciële relevantie bij doelgroepen. Te allen tijde worden vorm en inhoud van onze diensten afgestemd op de context van de opdrachtgever zodat er gerichte begeleiding kan plaatsvinden conform de eigen doelen.

Onze geëngageerde consultants en trainers zijn ervaringsdeskundigen en kenmerken zich door hun sociaalwetenschappelijke kennis, ruime ervaring bij uiteenlopende publieke en private organisaties en brede netwerken binnen diverse gemeenschappen in onze samenleving.

Sahil Achahboun

Actief en geëngageerd
Sahil Achahboun groeide op in de internationale stad van vrede en recht Den Haag. Op jonge leeftijd is hij verrijkt en geconfronteerd door de diversiteit van zijn geboortestad. Als tiener sloot hij aan bij jongerenorganisaties die zich inzetten voor de leefbaarheid in de Schilderswijk. Tevens was hij lid van het Model European Parliament en actief deelnemer aan het maatschappelijk debat in de media en maatschappelijke congressen. Tussen 2016-2022 is Sahil bestuurslid geweest bij twee landelijke organisaties die zich i.s.m. de overheid en maatschappelijke organisaties respectievelijk inzetten voor een inclusieve samenleving en het aanpakken van schulden- en armoedeproblematiek.

Professionele loopbaan
Na zijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam ging Sahil aan de slag als redacteur bij de publieke omroep en is hij geselecteerd voor een Europees programma voor talenten in de onderzoeksjournalistiek. Verschillende management- en consultancy rollen vervulde hij bij enkele startups, met name op het gebied van communicatie, bedrijfsvoering en HR. In zijn periode bij de gemeente Den Haag ontwikkelde hij een traineeprogramma met oog voor divers talent uit de stad, waaraan hij grote werkgevers wist te binden. Dat leverde hem een plek op in de top-10 Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018, met als thema ‘Verandervoerders’. In 2019 richt Sahil OMNI-CORE op waarmee hij zijn brede expertise en netwerken ten dienste stelt aan organisaties en professionals die net als hij geloven in het omarmen en benutten van meerstemmigheid in een snel veranderende samenleving.

Vraagstukken

Op basis van een gezamenlijke intake wordt bekeken welke diensten het best passen bij de behoefte van de opdrachtgever, variërend van strategisch advies en proces implementatie tot presentaties en trainingen. Een aantal voorbeelden van behandelde vraagstukken binnen verschillende segmenten:


Bestuur

Wat is nodig om een inclusieve werkgever te zijn en te blijven?

Management

Hoe benut ik de meerstemmigheid van het team?

Ondernemingsraad

Hoe behartigen we volwaardig de belangen van alle medewerkers?

Kwartiermakers DEI

Welke strategie is nodig om inclusie, gelijkwaardigheid en diversiteit te agenderen?

Overheid

Welke drempels ervaren inwoners in onze dienstverlening?

HR

Welke stappen zijn nodig voor een inclusiever werving- en selectieproces?

Communicatie

Voor wie bieden onze communicatiediensten herkenning en voor wie niet?

Accountants

Welke perspectieven missen we in onze multidisciplinaire diensten?

Vertrouwenspersonen

Hoe maken we (ervaringen van) uitsluiting op de werkvloer beter bespreekbaar?

Onderwijs

Welke vormen van kansenongelijkheid zijn verweven in ons onderwijssysteem?

Cultuur

Hoe worden we relevanter voor diverse doelgroepen?

Media

Welke vooroordelen reproduceren wij in onze uitingen?

Opdrachten uitgevoerd voor

Vrijblijvend gesprek?

Het verzenden is gelukt!
Er is iets verkeerds gegaan. Probeer het opnieuw.